Update from Ban Bau Cu- Jan 11, 2017

Kinh chao quy Truong,

Below is the list of nominated candidates, sorted in alphabetical order of their first name. Pending their acceptance of nomination at Dai Hoi, we will be voting for these HLV. In this list, Tr. Giuse Vu Viet Khoa is a HLV Trung Cap while everyone else are HLV So Cap by the time we vote.

Teresa Đỗ Kim An
Katherine Trần Hồng Ân
Giuse Vũ Viết Khoa
Nguyễn Khoa (Alex)
Gioan Vũ Tường Lâm
Martin Đinh Thành Nhân
Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân
Giuse Đổng Xuân Quang
Giuse Nguyễn Quốc Anh Tú
Cecilia Vũ Thủy Vân

Please pray for the candidates and think about your candidates. To save time, if there’s any question before-hand, please let Ban Bau Cu know and we will answer your question the best we can. Below are the reason/comments for each candidates as posted on by the HT who nominated their candidate.

See you all in a couple days.

-Viet

—————————-
CT = Chu Tich, PQT = Pho Quan Tri, PNH = Pho Nghien Huan

Teresa Đỗ Kim An
(PQT) teaches at a volunteer catholic school! she would be a great role model to help lead the mien in the department of catholic church social teachings to help advance our youth’s knowledge especially with the craziness in the world these days.”
(PNH) An has a great passion in wanting to train our HT to become a better leader. Through her great knowledge about the Church, and Phong Trao, she will definitely continue to help our HT to grow in faith.
(PNH) I had a pleasure work with her in Ithiel 2, she show a great potential as a SMT, therefore I believe she will do well in this position.
(PNH) Compassionate 🙂 dedication.

Katherine Trần Hồng Ân
(CT) she did a good job with her previous term and not working beside being a housewife and mother to 4 kids.
(CT) Rất hăng say trong chức vụ ,Hay gọi hỏi thăm và viếng thăm các đoàn , và giúp mỗi khi các đoàn cần sự giúp đỡ . Giúp các trưởng gần gũi nhau hơn qua hội đồng miền getaway và tĩnh tâm .
(CT) Already with experience. Dedication

Giuse Vũ Viết Khoa
(PNH) He is very knowledgeable about TNTT noi qui and nghiem huan.

Nguyễn Khoa (Alex)
(CT) Khoa is very energetic and passionate about TNTT. I know that he will make a great Chu Tich, and make a big difference for MDN. This is a new young generation group of leader.
(PQT) I think he will fit well with the job, and can work together with Tr. Quang to lead MDN
(PQT) Looks like he has leadership skill 🙂
(PNH) Tr. Khoa làm tổng trực cấp 2 trong sa mạc gần đây nhất của đoàn rất tôt. Rất nhiều HT SMS thích các làm việc của Tr. Khoa. Đứng khóa tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, khóa có sức lôi cuốn SMS cũng là những điểm mạnh ở Tr. Khoa. Ân cần, hòa nhã, khiêm nhường, và vui tính là những tính cách đáng mến ở trưởng. Các chương trình Sa mạc HL TDDTDP và trại hè vui ở đoàn LBT mà Tr. Khoa lên chương trình rất kĩ lưỡng và bài bản. Các ban nói chuyện và liên lạc với nhau qua trưởng Khoa cũng rất suôn sẻ và trơn tru. Communication cũng là một skill rất tốt ở Trưởng.

Gioan Vũ Tường Lâm
(PQT) Tr. Lam has a very good personality to work with others and improve relations between the doan in our mien.

Martin Đinh Thành Nhân
(CT) He is humble in all that he does. He is also willing to help out with other doans when needed. He has a busy life, but is still supports TNTT with his all.
(CT) He was a former Doan Truong of Doan Toma Thien and I heard great things about him. He’ve done a great job as a Doan Truong and there’s no doubt he’ll do a great job as Chu Tich Mien also. And with his personalities and seeing him teach at training camps, he connects with the younger generations and that’s what our Mien is at right now, we need someone who can connect with the millennial and leading them closer to God.
(PQT) No comment

Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân
(CT) Thông minh, nhanh trí, vui vẻ, lễ phép, có duyên, và hòa đồng là những đức tính nổi bật ở trưởng Quân-Bờm. Đứng khóa sa mạc rất tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng, và tạo được không khí học tập thi đua trong khóa.
Có khả năng kết nối các HT với nhau qua sức lôi cuốn riêng của bản thân. Bằng chứng rõ ràng là nhiều lần trong đại hội về đất hứa toàn quốc 6, Tr. Quân có sức lôi cuốn, kết nối tất cả HT trong miền mình. Đây là điều vô cùng quan trọng của miền mình hiện tại.”
(CT) Tr. Quan has dedicated much of his time and efforts to Thieu Nhi over the years. He has volunteered at multiple huan luyen camps and events every year so has stayed up to date with phong trao as a whole. I believe he will be able to lead our mien in a positive direction.
(PQT) He is able to connect to the Thieu Nhi very well, and he is very dedicated to his position.
(PNH) I know he’s really passionate about TNTT and for him to get so fast to become a HLV I can see great potential in him. Seeing him teaching at training camps also give me an absolute belief that he’ll be a great Pho Nghien Huan for our Mien.
(PNH) Bom is the bomb. He’s enthusiastic loves TNTT and can really make MDN great again =P JK all the miens are great
(PNH) No comment. Bom owns it

Giuse Đổng Xuân Quang
(CT) I believe he has the potential to lead MDN and grow our faith and bond.
(CT) Quang, is passionate about TNTT and really shows his love for TNTT though his interactions with everyone he comes in contact with through TNTT.
(PQT) Quang has the love for TNTT, and wanting to make a difference, and bring the old and new group of leader together.
(PQT) Cũng không biết nhiều về Tr Quang , qua các lời kêu gọi đăng ký đi ĐHHT MĐN thì mình thấy Tr Quang hợp cho chức vụ này . Thích thì bầu thôi , hihi !
(PQT) With his personalities I believe Pho Quan Tri will be a great position for him because he can connect easily with everyone. He also very active within his Doan and in Mien as well. I believe the passion is there and he’ll able to do much for Mien in the next four years.
(PQT) just hope that he will be a great PQT
(PNH) He is energetic and single.
(PNH) Tr. Quang is very knowledgable and continues to learn through the years. As a former Doan Truong, he understands the importance of training and guiding the Huynh Truong in our doan. Tr. Quang has attended and assisted in nearly all training camps that our mien has hosted.

Giuse Nguyễn Quốc Anh Tú
(CT) He has show his leadership from Pho Nghien Huan title. I believe he has enough talent and responsibility to be Chu Tich Mien
(PNH) lên chương trình cho các sa mạc HLHT trong miền . Mỗi khi có vấn đề về nghiêm tập he đều giải thích rõ ràng + những lời khuyên giúp thăng tiến các trưởng về nghiêm tập .

Cecilia Vũ Thủy Vân
(PQT) she is talented and single

——————————————————————————————————————————————

Message from Ban Bầu Cử for BTV MDN Election 2017.

Attached is the list of candidates that are qualified to be nominated for the following positions: Chủ Tịch Miền, Phó Chủ Tịch Quản Trị, and Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn.

2017 BTV MDN Candidates

You may nominate at this link by Jan 8, 2017:
= Nomination Form

Note: Anyone can nominate, but only các Đoàn Trưởng can vote for the candidates at the BTV MDN Election at DHHT 6.

If you have any questions: please email Tr. Viet Nguyen savionguyen@yahoo.com

Thank you!