Đoàn Phêrô Phaolô Orlando, FL

 • Address: 15 W. Par St, Orlando, FL 32804
 • Sinh Hoạt Time: 4:30PM-5:45PM Saturday; Mass: 6:00PM
 • CTU Tôma Vũ Đức Lưu
 • BCH Đoàn 2016-2019:
  • DT Antôn Lê Tuấn Hùng
  • PQT Anê Thành Nguyễn Ngọc Bảo Trân
  • PNH Giuse Phan Xuân Diệp
  • TK Matta Cao Minh Thái Hiền
  • TQ Giuse Đinh Hải Lâm
  • NT Ấu: Maria Nguyễn Lisa-Marie
  • NT Thiếu Matta Kim Thông Trần Ngân Anh
  • NT Nghĩa Martinô Nguyễn Paul Nam-Anh
  • NT Hiệp Têrêsa Nguyễn Bảo Châu Amy
 • Established in 1989
 • Currently with 155 Kids and 30 HTs.

 

Đoàn Giuse Miami, FL

 • 123 NW 6th Ave, Hallandale Beach, FL 33009
 • Sinh Hoạt Time: Sunday 9:30 a.m Mass then sinh hoạt
 • CTU Giuse Nguyen Kim Long
 • BCH Đoàn 2017-2020
  • ĐT Giuse Hieu Pham
  • PQT Maria Hương Le
  • PNH Phanxico Xavie Huy Phạm
  • TK Maria Nguyệt Hồ
  • TQ Matta Huynh My Nhung
  • NT ấu: Matta Phuong Nguyen
  • NT Thiếu: Maria Phương Hồ
  • NT Nghĩa: Giuse Pham Hieu
  • NT Hiệp: Matta Huong Le 
  • Established: March 19, 2012
  • Currently with 209 Kids and 27 HTs

Đoàn Anrê Dũng Lạc Charlotte, NC

 • St.Joseph Vietnamese Catholic Church
  4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273
 • CTU: Phêrô Trương Vĩnh Trị
 • BCH Đoàn 2016-2019:
  • ĐT: Tr. Dominicô Trần Đức Thịnh
  • PQT: Tr. Maria Phan Hồng Ngọc Jade
  • PNH: Tr. Phêrô Lê Quang Đức
  • TQ: Tr. Giuse Nguyễn Công Trứ
  • TK: Tr. Maria Đặng Vũ Ngọc Trâm
  • Au: Tr. Maria Nguyễn Thị Như Ngọc
  • TN: Tr. Anthony Trần Hùng David
  • NS: Tr. Augustine Vũ Hoàng Huy
  • HS: Tr. Giuse Đổng Xuân Quang
  • Established in 1992  Currently with 201 Kids and 34 HTs.

Đoàn Savio, Knoxville, TN

 • 10919 Carmichael Rd, Knoxville TN 37932
 • Est. 2016
 • Mass time: Sunday, 9:00 AM
 • Sinh hoạt time: Sunday, 11:15 AM - 12:30 PM
 • CTU: Gioan Baotixita Đinh Ngọc Hoàn
 • BCH Doàn 2016-2019:
  •  DT: Gioan Baotixita Khoa Nguyễn
  •  PQT: Cecilia Kayla Vinh
  •  PNH: Phaolo Cung Nguyễn
  •  TQ: Maria Thảo Nguyễn
  •  TK: Maria Quỳnh Nguyễn
 • 35 Kids
 • 12 HTs

    

MADE WITH LOVE AND CARE