BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN 

LEAGUE EXECUTIVE COMMITTEE

Nhiệm Kỳ 2021 - 2024

Tuyên Úy Liên Đoàn - Chaplain

Lm. Gioan Bosco Nguyễn JB Trí

Liên Đoàn Trưởng -  President

Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

 LĐ Phó Quản Trị - VP of Administrative Affairs

Tr. Margarita Đỗ Thụy Nhã My

LĐ Phó Nghiên Huấn - VP of Academic Affairs

Tr. Maria Huỳnh Trần Vũ Thương

Thư Ký Liên Đoàn - Secretary

Tr. Katherine Nguyễn Kristy

Thủ Quỹ Liên Đoàn - Treasurer

Tr. Giuse Đổng Xuân Quang

UỶ VIÊN QUẢN TRỊ

ADMINISTRATIVE SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Kỹ Thuật - Technical Committee Lead
Tr. Giuse Nguyễn Ngọc Viên

Ủy Viên Tâm Linh - Spiritual Nourishment Committee Lead
Tr. Elizabeth Đinh Hoàng Quỳnh -Vũ

Uỷ Viên Giao Tế - Public Relations Committee Lead
Tr. Maria Phan Hồng Ngọc Jade

Uỷ Viên Kỹ Thuật Vi Tính - IT Committee Lead
Tr. Giuse Huỳnh Toàn Tommy

Ủy Viên Văn Nghệ - Entertainment Committee Lead
Tr. Maria Magdalena Trần Thị Mỹ Linh

Uỷ Viên Ẩm Thực - Food Committee Lead
Tr. Dominico Trần Đức Thịnh

ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN

ACADEMIC SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Ngành Ấu Nhi - Seedling Division Committee Lead
Tr. Maria Võ Hoàng Mỹ Duyên  

Uỷ Viên Ngành Nghĩa Sĩ - Companion Division Committee Lead
Tr. Giuse Phạm Quang Thông

Uỷ Viên Ngành Thiếu Nhi - Search Division Committee Lead
Tr. Lucia Phan Như Quỳnh

Uỷ Viên Ngành Hiệp Sĩ - Knights of the Eucharist Division Committee Lead
Tr. Phêrô Nguyễn Chí Khoa Alexander