Florida

Đoàn Anrê Dũng Lạc (Sarasota)

 • Church: St. Martha Catholic Church
 • Address: 200 N Orange Ave, Sarasota, FL 34236
 • TNTT Mass: 12:00PM
 • TNTT Sinh Hoat: 1:00PM
 • CTU: Giuse Vũ Toàn Khoa
 • BTV Doan (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Nguyễn Hoàng Bá Thái
  Phó Quản Trị : Maria Vũ Thuỳ Tuyết Quỳnh
  Phó Nghiên Huấn : Đỗ Hoài Văn
  Thư Ký : Gioan Baotixita Nguyễn Tài Christian
  Thủ Quỹ: Lucia Mai Ngọc Châu

Đoàn Gioan Phaolô II (Jacksonville)

 • Church : Christ the King Catholic Church
 • Address : 742 Arlington Rd N, Jacksonville, FL 32211
 • TNTT Mass : 2:00 PM
 • TNTT Sinh Hoat :1:00 PM
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Bernardino of Sienna Đặng Minh Trân
 • BTV Đoàn (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Maria Đoàn Thị Phương Trinh
  Phó Quản Trị : Anna Phạm Thị Quỳnh Giao
  Phó Nghiên Huấn : Phanxicô Trần Luân Justin
  Thư Ký : Teresa Đỗ Dược Nhi
  Thủ Quỹ: Giuse Phương Kỳ Phát

Đoàn Kitô Vua (St. Petersburg)

 • Church : Holy Martyrs of Vietnam Parish
 • Address : 4000 43rd St, St. Petersburg, FL 33714
 • TNTT Mass : 9:30am (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 11:00AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Gioan Nguyễn Vũ Việt
 • BTV Doan (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Maria Phạm Kim Vân
  Phó Quản Trị : Maria Phan Thanh Khiết Angela
  Phó Nghiên Huấn : Phêrô Nguyễn Phước Kha
  Thư Ký : Maria Trần Phương Trinh
  Thủ Quỹ: John the Baptist Phan Thịnh Moses

Đoàn Phêrô và Phaolô (Orlando) 

 • Church : St. Philip Phan Van Minh Vietnamese Catholic Church
 • Address : 15 W. Part St, Orlando, FL 32804
 • TNTT Mass : 6:00PM (Saturday)
 • TNTT Sinh Hoat : 4:30PM
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Micae Phạm Ngọc Phạm Trác CRM
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Nguyễn Thái Bình
  Phó Quản Trị : Maria Nguyễn Vân Linda
  Phó Nghiên Huấn : Augustino Lê Bá Trung
  Thư Ký : Gioan Baotixita Hồ David
  Thủ Quỹ: Maria Ân Như Thiên Hà Heather

Đoàn Thánh Giuse (Miami) 

 • Church : Our Lady of La Vang Mission
 • Address : 123 NW 6th Ave, Hallandale Beach, FL 33009
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat :
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Joseph Nguyen Kim Long
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Giuse Phạm Nhật Hiếu
  Phó Quản Trị : Anna Ho Thi Minh Nguyet
  Phó Nghiên Huấn : Phanxicô Xaviê Phạm Đức Huy
  Thư Ký : Maria Huỳnh Mỹ Nhung
  Thủ Quỹ: Theresa Hoàng Phương My

Đoàn Thánh Giuse (Tampa) 

 • Church : St. Joseph Vietnamese Parish
 • Address : 5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634
 • TNTT Mass : 2:30PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Gioan Baotixita Đinh Xuân Chiến
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Guise Maria Nguyễn Quốc Anh Tú
  Phó Quản Trị : Maria Nguyễn Thuý Vi
  Phó Nghiên Huấn : Maria Goretti Nguyễn Thuỷ Tiên
  Thư Ký : Margarita Đỗ Thuỵ Nhã My
  Thủ Quỹ: Teresa Phạm Kim Uyên

Georgia

Đoàn Lê Bảo Tịnh (Riverdale) 

 • Church : Our Lady of Vietnam Catholic Church
 • Address : 91 Valley Hill Rd, Riverdale, GA
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat :
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Giuse Nguyễn Ngọc Đức
 • BTV Doan (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Martinô Vũ Khánh Nguyên
  Phó Quản Trị : Baotixita Đinh Văn Scott
  Phó Nghiên Huấn : Giuse Nguyễn Công Lee
  Thư Ký : Anna Nguyễn Thanh Kristy
  Thủ Quỹ: Vincentê Nguyễn Sam

Đoàn Phêrô và Phaolô (Savannah) 

 • Church : St. Peter and Paul Parish at Nativity of Our Lord Church
 • Address : 3115 E Victory Dr, Savannah, GA 31404
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat :
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Sơn
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Cecilia Võ Mỹ-Hạnh
  Phó Quản Trị : Giuse Hoàng Minh Andy
  Phó Nghiên Huấn : Antôn Trần Vũ
  Thư Ký : Têrêsa Nguyễn Rheanna
  Thủ Quỹ: Gioan Baotixita Nguyễn Quang Bảo

Đoàn Tôma Trần Văn Thiện (Norcross) 

 • Church : Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church
 • Address : 4545 Timmers Way, Norcross, GA 30093
 • TNTT Mass : 11:30AM Au & Thieu (Sunday)
  1:30PM Nghia & Hiep (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 9:00AM Au & Thieu (Sunday)
  11:15AM Nghia & Hiep (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Daminh Trần Công Thơ
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Anna Nguyễn Ngọc Samantha
  Phó Quản Trị : Ignatious Vũ Oanh Mary
  Phó Nghiên Huấn : Patrick Hoàng Kim Hanson
  Thư Ký : Anna Nguyễn Dalena
  Thủ Quỹ: Maria Phan Thị Kim Dung
  Trưởng Ban Trợ Tá: Phaolô Lê Thái Thành

North Carolina

Đoàn Anrê Dũng Lạc (Charlotte) 

 • Church : St. Joseph Vietnamese Catholic Church
 • Address : 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273
 • TNTT Mass : 12:30PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 11:20AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Phêrô Trương Vĩnh Trị
 • BTV Doan (2022-2024):
  Đoàn Trưởng : Augustinô Vũ Hoàng Huy
  Phó Quản Trị : Giuse Trần Anh Vinh
  Phó Nghiên Huấn : Trần David
  Thư Ký :  Maria Đỗ Quỳnh Trang
  Thủ Quỹ: Phạm Anna

Đoàn Micae (Greensboro) 

 • Church : St. Mary Catholic Church
 • Address : 1414 Gorrell St, Greensboro, NC 27401
 • TNTT Mass : 2:00PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12:00PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Joseph Nguyễn Anh Linh
 • BTV Doan (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Phêrô Nguyễn Tuấn Anthony
  Phó Quản Trị : Giuse Lê Tuấn Hưng
  Phó Nghiên Huấn : Đôminicô Trần Sơn Hải
  Thư Ký : Teresa Quách Tú-Uyên Taylor
  Thủ Quỹ: Giuse Phạm Văn Tiến

Đoàn Đức Mẹ La Vang (Raleigh) 

 • Church : Our Lady of La Vang Church
 • Address : 11701 Leesvile Rd, Raleigh, NC 27613
 • TNTT Mass : 10:45AM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12:30PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Martin Trần Vân Bản
 • BTV Doan (2021-2023):
  Đoàn Trưởng : Clara Nguyễn Moc Mien
  Phó Quản Trị : Anre Nguyễn Andrew
  Phó Nghiên Huấn : Giuse Phan Tri Hao
  Thư Ký : Anna Nguyễn Thanh-Vy Jenny
  Thủ Quỹ: Lucia Nguyễn Hương Kerry

South Carolina

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (Greenville) 

 • Church : Our Lady of La Vang Catholic Church
 • Address : 2020 Gibbs Shoals Rd, Greer, SC 29650
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat :
 • Cha Tuyên Uý :
 • BTV Doan (2019-2022):
  Đoàn Trưởng : Martino Nguyễn Phong Jimmy
  Phó Quản Trị : Giuse Nguyen Giana
  Phó Nghiên Huấn : Maria Ho Victoria
  Thư Ký : Giuse Nguyen Hien Vinh
  Thủ Quỹ: Maria Thai Huong Rosy

Tennessee

Đoàn Saviô (Knoxville) 

 • Church : Divine Mercy Catholic Church
 • Address : 10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat :
 • Cha Tuyên Uý :
 • BTV Doan (Unofficial):
  Đoàn Trưởng : Gioan Baotixita Nguyễn Khoa
  Phó Quản Trị : Giuse Nguyễn Nhu Bao
  Phó Nghiên Huấn :
  Thư Ký :
  Thủ Quỹ:

Đoàn Thánh Tâm (Memphis) 

 • Church : Sacred Heart Church
 • Address : 1324 Jefferson Ave, Memphis, TN 38104
 • TNTT Mass : 10:30AM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 9:00AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Brandon Nguyễn Van Hiep
 • BTV Doan (2023-2025):
  Đoàn Trưởng : Đaminh Cao Thiên Sinh Brian
  Phó Quản Trị : Phanxicô Vũ Văn Danny
  Phó Nghiên Huấn : Dôminicô Lê Minh An Peter
  Thư Ký : Maria Võ Thanh Brandy
  Thủ Quỹ: Micae Phan Trần Bảo Long