Florida

Đoàn Anrê Dũng Lạc (Sarasota)

 • Church: St. Martha Catholic Church
 • Address: 200 N Orange Ave, Sarasota, FL 34236
 • TNTT Mass: 
 • TNTT Sinh Hoat: 
 • CTU: 
 • BTV Doan (2021-2023):
          Đoàn Trưởng : Nguyễn Hoàng Bá Thái
          Phó Quản Trị : Nguyễn Thuỳ Thuỷ Tiên
          Phó Nghiên Huấn : Đỗ Hoài Văn
          Thư Ký : Vũ Thanh Nam
          Thủ Quỹ: Lê Ngọc Tố Tâm

Đoàn Gioan Phaolô II (Jacksonville)

 • Church : Christ the King Catholic Church
 • Address : 742 Arlington Rd N, Jacksonville, FL 32211
 • TNTT Mass : 
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Bernardino of Sienna Đặng Minh Trân
 • BTV Doan (2020-2022):
          Đoàn Trưởng : Mary Magdalena Trần Thị Mỹ Tracy Linh
          Phó Quản Trị : Maria Đoàn Thị Phương Trinh
          Phó Nghiên Huấn : Phanxico Trần Justin 
          Thư Ký : Teresa Đoàn Thị Trúc Đào
          Thủ Quỹ: Maria Phạm Ba Alice 

Đoàn Kitô Vua (St. Petersburg)

 • Church : Holy Martyrs of Vietnam Parish
 • Address : 4000 43rd St, St. Petersburg, FL 33714
 • TNTT Mass : 9:30am (Sunday) 
 • TNTT Sinh Hoat : 11:00AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Gioan Nguyễn Vũ Việt
 • BTV Doan (2020-2022):
          Đoàn Trưởng : Maria Phạm Kim Vân
          Phó Quản Trị : Maria Phan Thanh Khiết Angela
          Phó Nghiên Huấn : Augustinô Đỗ Tiên Phong
          Thư Ký : Theresa Dao Ngoc Thien Kim
          Thủ Quỹ: Giuse Nguyen Tuan Vu Andrew

Đoàn Phêrô và Phaolô (Orlando) 

 • Church : St. Philip Phan Van Minh Vietnamese Catholic Church
 • Address : 15 W. Part St, Orlando, FL 32804
 • TNTT Mass : 6:00PM (Saturday)
 • TNTT Sinh Hoat : 4:30PM
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Micae Phạm Ngọc Phạm Trác CRM
 • BTV Doan (2018-2022):
          Đoàn Trưởng : Augustino Tran Minh Tam
          Phó Quản Trị : Gioan Baotixita Ho David
          Phó Nghiên Huấn : Lucia Le Uyen Charity
          Thư Ký : Maria Phạm Mai Linh
          Thủ Quỹ: Maria Le Aivy Theresa

Đoàn Thánh Giuse (Miami) 

 • Church : Our Lady of La Vang Mission
 • Address : 123 NW 6th Ave, Hallandale Beach, FL 33009
 • TNTT Mass : 
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Joseph Nguyen Kim Long
 • BTV Doan (2020-2022):
          Đoàn Trưởng : Peter Tran Lam Anthony
          Phó Quản Trị : Anna Ho Thi Minh Nguyet
          Phó Nghiên Huấn : Martha Lê Thị Hằng
          Thư Ký : Theresa Phuong-My Hoang
          Thủ Quỹ: Marta Nguyen Thuy Jolene

Đoàn Thánh Giuse (Tampa) 

 • Church : St. Joseph Vietnamese Parish
 • Address : 5601 Hanley Rd, Tampa, FL 33634
 • TNTT Mass : 2:30PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Gioan Baotixita Đinh Xuân Chiến
 • BTV Doan (2020-2022):
          Đoàn Trưởng : Guise Maria Nguyễn Quốc Anh Tú
          Phó Quản Trị : Maria Goretti Nguyễn Thuỷ Tiên
          Phó Nghiên Huấn : Joseph Ngo-Luong Antonio Kevin
          Thư Ký : Teresa Vinh Kelley
          Thủ Quỹ: Teresa Pham Uyen Kim

Georgia

Đoàn Lê Bảo Tịnh (Riverdale) 

 • Church : Our Lady of Vietnam Catholic Church
 • Address : 91 Valley Hill Rd, Riverdale, GA 
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Robert Phạm Minh Tân
 • BTV Doan (2021-2023):
          Đoàn Trưởng : Batotomeo Nguyen Thanh Tin
          Phó Quản Trị : Maria Ho Bich Phuong
          Phó Nghiên Huấn : Phaolo Vu Khanh Huy
          Thư Ký : Madeleine Phạm Ngoc Alice
          Thủ Quỹ: Catarina Le Thuy Van

Đoàn Phêrô và Phaolô (Savannah) 

 • Church : St. Peter and Paul Parish at Nativity of Our Lord Church
 • Address : 3115 E Victory Dr, Savannah, GA 31404
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Sơn
 • BTV Doan (2021-2023):
          Đoàn Trưởng : Têrêsa Châu Võ Kim Oanh
          Phó Quản Trị : Giuse Hoàng Văn Minh
          Phó Nghiên Huấn : 
          Thư Ký : Maria-Teresa Nguyễn Cát Tiên
          Thủ Quỹ: Francis Xavier Phạm Ngọc Sang

Đoàn Tôma Trần Văn Thiện (Norcross) 

 • Church : Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church
 • Address : 4545 Timmers Way, Norcross, GA 30093
 • TNTT Mass : 11:30AM Au & Thieu (Sunday) 
                          1:30PM Nghia & Hiep (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 9:00AM Au & Thieu (Sunday) 
                                 11:15AM Nghia & Hiep (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Gioan Baotixita Pham Nguyen Tuan Anh
 • BTV Doan (2019-2022):
          Đoàn Trưởng : Thomaso Đỗ Duy Khoa
          Phó Quản Trị : Phaolô Nguyễn Thanh Tân
          Phó Nghiên Huấn : Teresa Avila Đoàn Ani
          Thư Ký : Maria Trương Thuỳ Trang
          Thủ Quỹ: Pius X Ho Tuan Tony

North Carolina

Đoàn Anrê Dũng Lạc (Charlotte) 

 • Church : St. Joseph Vietnamese Catholic Church
 • Address : 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273
 • TNTT Mass : 12:30PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 11:20AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Phêrô Trương Vĩnh Trị
 • BTV Doan (2019-2022):
          Đoàn Trưởng : Phêrô Lê Quang Đức
          Phó Quản Trị : Gioan Baotixita Nguyễn Khoa
          Phó Nghiên Huấn : Augustinô Vũ Hoàng Huy
          Thư Ký : Maria Phan Thi Hong-Ngoc
          Thủ Quỹ: Maria Đỗ Quỳnh Trang

Đoàn Micae (Greensboro) 

 • Church : St. Mary Catholic Church
 • Address : 1414 Gorrell St, Greensboro, NC 27401
 • TNTT Mass : 2:00PM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12:00PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Joseph Nguyễn Anh Linh
 • BTV Doan (2020-2022):
          Đoàn Trưởng : Đôminicô Trần Sơn Hải
          Phó Quản Trị : Phêrô Nguyễn Tuấn Anthony
          Phó Nghiên Huấn : Anton Vũ Kim Đức Huy
          Thư Ký : Le Pham Tuan Hung
          Thủ Quỹ: Giacôbê Quách Hùng Cường

Đoàn Đức Mẹ La Vang (Raleigh) 

 • Church : Our Lady of La Vang Church
 • Address : 11701 Leesvile Rd, Raleigh, NC 27613
 • TNTT Mass : 10:45AM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 12:30PM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Martin Trần Vân Bản
 • BTV Doan (2021-2023):
          Đoàn Trưởng : Clara Nguyễn Moc Mien
          Phó Quản Trị : Anre Nguyễn Andrew
          Phó Nghiên Huấn : Giuse Phan Tri Hao
          Thư Ký : Anna Nguyễn Thanh-Vy Jenny
          Thủ Quỹ: Lucia Nguyễn Hương Kerry

South Carolina

Đoàn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (Greenville) 

 • Church : Our Lady of La Vang Catholic Church
 • Address : 2020 Gibbs Shoals Rd, Greer, SC 29650
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : 
 • BTV Doan (2019-2022):
          Đoàn Trưởng : Martino Nguyễn Phong Jimmy
          Phó Quản Trị : Giuse Nguyen Giana
          Phó Nghiên Huấn : Maria Ho Victoria
          Thư Ký : Giuse Nguyen Hien Vinh
          Thủ Quỹ: Maria Thai Huong Rosy

Tennessee

Đoàn Saviô (Knoxville) 

 • Church : Divine Mercy Catholic Church
 • Address : 10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932
 • TNTT Mass :
 • TNTT Sinh Hoat : 
 • Cha Tuyên Uý : 
 • BTV Doan (Unofficial):
          Đoàn Trưởng : Gioan Baotixita Nguyễn Khoa
          Phó Quản Trị : Giuse Nguyễn Nhu Bao
          Phó Nghiên Huấn : 
          Thư Ký : 
          Thủ Quỹ: 

Đoàn Thánh Tâm (Memphis) 

 • Church : Sacred Heart Church
 • Address : 1324 Jefferson Ave, Memphis, TN 38104
 • TNTT Mass : 10:30AM (Sunday)
 • TNTT Sinh Hoat : 9:00AM (Sunday)
 • Cha Tuyên Uý : Fr. Brandon Nguyễn Van Hiep
 • BTV Doan (2021-2023):
          Đoàn Trưởng : Phanxico Nguyễn Viet Bang
          Phó Quản Trị : Phero Nguyễn Son Andrew
          Phó Nghiên Huấn : Dôminicô Cao Thien Sinh Brian
          Thư Ký : Elizabeth Duong Doan Helen
          Thủ Quỹ: Elizabeth Giang Luong Kelly